Kérdésed van? Segítünk! +3618774865 +36203253969

Garanciális feltételek

A jótállás időtartama 12 hónap. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre a Sport8 12 hónapig jótállást vállal az általa forgalmazott kardio- és fitneszgépekre. Ez alól kivételt képeznek:

 • BH Fitness termékek, melyre 2 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • BH Fitness futópad termékek, melyre 2 év általános*, 5 év motor és 15 év vázgaranciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Nordictrack termékek, melyre 1 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Nordictrack futópad termékek, melyre 2 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Pro-form termékek, melyre 1 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Life Gear termékek, melyre 1 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • OMA termékek, melyre 1 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Steelflex termékre 2 év általános* garanciát biztosít otthoni használat esetén.
 • Közösségi használat estén( edzőterem, hotel, lakópark, munkahely, iskola, kollégium, sportegyesület...) nem vállalunk garanciát az otthoni használatú termékekre.


A jótállás iránti igényt az eredeti JÓTÁLLÁSI JEGY és az EREDETI SZÁMLA egyidejű bemutatásával lehet érvényesíteni. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

* Az általános garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódás során elkopott alkatrészekre (forgó és kopó alkatrészek).

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a fogyasztási cikkhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is a Vásárlót terheli.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • a szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza).
 • a túláram esetén bekövetkező elektromos meghibásodás okozta.
 • az előírt kötelező átvizsgálásokat igazolt módon nem a megfelelő szakszervizben végeztette el /kizárólag akkor ha azt a vállalkozás előírta/.
 • a meghibásodást, rendeltetéstől eltérő használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, ütközés, baleset, túlterhelés, rongálás, tárolás okozta.
 • a súlykorláton felüli felhasználó túlterhelése okozta.
 • a gyáritól eltérő alkatrészek, kiegészítő szerelvények alkalmazása és azok meghibásodása okozta.
 • a nem megfelelő kenőanyagot használt /futópad esetében: dobozban található olaj, kizárólag futópad szilikon.
 • a fogyasztási cikket szakszerűtlenül javították.
 • a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, természeti csapás okozta.
 • a fogyasztási cikk gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.
 • a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő technológiával alkalmazott ápoló anyag használata okozta.
 • a vásárlás után, egyéb ok miatt következett be.

 

Változhatnak a jótállási feltételek abban az esetben:

 •  ha a fogyasztási cikket kölcsönzési céllal vagy egyéb, iparszerű céllal üzemeltetik, vagy azzal oktatást végeznek.

Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre (kopó, forgó alkatrészek). Vállaljuk minden a SPORT8 Hungary Kft. által forgalmazott kardio- és fitneszgép jótállási időn belüli, illetve azon túli javítását. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A professzionális (termi) kardiogépek összeszerelését kizárólag a Sport8 szakemberei végezhetik!

Karbantartási munkák elvégzése (szilikonozás, csavarkötések ellenőrzése, egyéb beállítások) a vásárló feladatát képezik. A karbantartási munkák elmaradásából meghibásodott
termék javítási költsége a jótállási időn belül is vásárlót terheli. Professzionális (edzőtermi) gépek esetében igény szerint cégünk negyedéves általános karbantartási szerződést
köt, így biztosítja a berendezés folyamatos működését és hosszú élettartamát.

A hiba bejelentése:
A vásárlónak a terméket, a vásárlást követően haladéktalanul meg kell vizsgálnia és az esetleges hibát a javítószolgálatnál haladéktalanul jeleznie, kell írásban. A vásárlónak a jótállási igényt a javítószolgálatnál kell bejelentenie levélben, faxon vagy E-mailben. A vásárló köteles a hiba felfedése után, kifogását haladéktalanul közölni. A hiba első észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata miatt bekövetkezett károk megtérítéséért az eladó nem felel.